Στατιστικά Δημοσίων Συμβάσεων [Προμηθειών, Μελετών και Συναφών Υπηρεσιών] - 1ο εξάμηνο 2023

Οι ακόλουθοι δείκτες Δημόσιων Διαγωνισμών για Μελέτες και Συναφείς Υπηρεσίες καταγράφονται για το έτος 2023, οι οποίοι προέρχονται μέσα από την Διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του "προμηθεύς":

Δεδομένα 1ου εξαμήνου 2023

Συνολική Αξία Διαγωνισμών: 9.489.569.730 ευρώ

Συμβάσεις Διαγωνισμών: 117.915

Οικονομικές Προσφορές - Ανάδοχοι: 18.326

[Φορείς - Αναθέτουσες Αρχές: 2.217]

 

Διαγωνισμοί ανά μήνα:

Ιανουάριος: 12.181 Συμβάσεις αξίας 1,55 δις ευρώ

Φεβρουάριος: 15.595 Συμβάσεις αξίας 1,63 δις ευρώ

Μάρτιος: 21.898 Συμβάσεις αξίας 1,64 δις ευρώ

Απρίλιος: 18.237 Συμβάσεις αξίας 0,77 δις ευρώ

Μάιος: 24.843 Συμβάσεις αξίας 2,12 δις ευρώ

Ιούνιος: 25.113 Συμβάσεις αξίας 1,76 δις ευρώ.